Oświadczenie


INEON Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje niniejszym o aktualnym braku możliwości kontynuowania dostarczania paliw gazowych, tym samym z początkiem doby gazowej 8 lutego 2019 roku zaprzestaje sprzedaży paliw gazowych obecnym Odbiorcom końcowym, z którymi zawarła umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego.

Równocześnie zgodnie z § 14a ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z początkiem doby gazowej 8 lutego 2019 roku paliwo gazowe do obecnych klientów INEON dostarcza wyznaczony sprzedawca awaryjny, którym jest firma PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

Dla zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego, Operator Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Klientów zawiera ze sprzedawcą awaryjnym PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. stosowną umowę, a o fakcie zawarcia umowy Klienci zostaną poinformowani przez PGNiG.

Link do strony sprzedawcy awaryjnego: http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu

Aktualności i komunikaty

Copyright (c) 2018 INEON. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie IDEOGRAF - jedyna taka agencja reklamowa.